Video: Giải bài tập tổng hợp các hàm phổ biến của Excel (GV. Nguyễn Đức Thanh)

Thủ thuật Microsotf Excel

Tổng hợp 11 video bài giảng các hàm Excel thông qua các bài tập, nhằm giúp người học cũng cố kiến thức về hàm trong MS.Excel, như: SUM, IF, RANK, LEFT, RIGHT, MID, COUNT, COUNTIF, COUNTIFS, VLOOKUP, HLOOKUP, AVERAGE, …

(Click vào nút có 3 dấu gạch ngang ở góc trên phải màn hình video này để chọn các bài khác)

Hits: 2572

Leave a Reply