Top các khóa học machine learning và deep learning 2020

Data Science, Tài nguyên - eBook

Khóa học nào về machine learning và deep learning phù hợp với beginer? Đây là câu hỏi mà mình nghĩ là nhiều bạn quan tâm vì hiện nay có rất nhiều các khóa học trên mạng mà bạn không biết lựa chọn khóa nào để theo. Nếu không có kinh nghiệm bạn có thể lựa chọn phải những khóa học không tốt. Khi đó các bạn mất tiền mà không hiệu quả. Chính vì thế, dựa trên kinh nghiệm mình recommend các bạn các khóa học sau:

1. Machine learning – Andrew Ng
Đây là một khóa học rất nổi tiếng và quen thuộc của thầy Andrew Ng, khóa học cung cấp cho bạn tất tần tật lý thuyết nền tảng của các thuật toán phổ biến trong machine learning. Nếu bạn là người bắt đầu thì tôi khuyên bạn nên học khóa học này để nắm bắt nhanh nhất về machine learning.
Link: https://www.learndatasci.com/out/coursera-machine-learning/

2. Deep learning – Andrew Ng
Bên cạnh khóa học về machine learning thì thầy Andrew Ng còn có một khóa học khác về deep learning. Khóa học này cung cấp cho các bạn các khái niệm cơ bản nhất trong deep learning như: Thế nào là một mạng neural network, phương pháp gradient descent, kiến trúc CNN, LSTM, RNN, Dropout, Batch Norm,…. Trong khóa học các bạn cũng được thực hành với các project tensorflow áp dụng trong image classficiation, image segmentation, autonomous driving, ….
Link: https://www.learndatasci.com/out/coursera-deep-learning-specialization/

3. Machine learning with python – IBM
Là khóa học của một chuyên gia bên IBM. Đây là khóa học hay nhất để bạn làm quen với thư viện sci-kit learn trong python để xây dựng các thuật toán classification, regression, clustering, recommendation.
Bạn cũng đồng thời nắm được qui trình chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện và kiểm định mô hình.
Link: https://www.learndatasci.com/out/coursera-ibm-machine-learning-python/

4. Advanced Machine Learning Specialization
Khóa học của một master kaggler cung cấp kiến thức toàn diện về các thuật toán trong machine learning như reinforcement learning, natural language understanding, computer vision and Bayesian methods. Bạn sẽ được thực hành một số project có tính ứng dụng thực tế: image captioning and automatic game playing cũng như được chia sẻ kinh nghiệm dày dặn từ tác giả trong quá trình xây dựng mô hình.
Link: https://www.learndatasci.com/out/coursera-advanced-machine-learning-specialization/

5. Machine Learning (edx columbia)
Khóa học của đại học columbia, cung cấp các kiến thức nền tảng về machine learning thông qua những thuật toán supervised, unsupervised, phương pháp optimization và góc nhìn probabilistic, non-probabilistic trong machine learning.
Link: https://www.learndatasci.com/out/edx-columbia-machine-learning/

6. Introduce machine leanring for Coder – fastai
Khóa học của fast.ai, phù hợp với coder, khóa học chú trọng khía cạnh thực hành và khả năng implemement lại các thuật toán dựa trên thư viện fastai. Ngoài ra bạn cũng được học về skill deploy ML model trên nền tảng cloud như aws.
Link: http://course18.fast.ai/ml

(Nguồn: Sưu tầm)

Hits: 198