TIN HỌC ỨNG DỤNG

Bài giảng TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ
BASIC INFORMATICS

  • Mục tiêu môn học [Xem]

– Học phần trang bị cho người học các kiến thức: về mạng máy tính, an toàn và bảo mật thông tin của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cập nhật các xu hướng công nghệ thông tin hiện đại cho người học.
– Học phần trang bị cho người học các kỹ năng: tổ chức công việc cá nhân; làm việc nhóm; lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu trên môi trường mạng trực tuyến. Kỹ năng sử dụng các phần mềm thông dụng trong công tác văn phòng như: xử lý văn bản nâng cao với MS. Word, sử dụng bảng tính nâng cao với MS. Excel, sử dụng trình chiếu MS. Powerpoint. Các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động chuyên môn các chuyên ngành kinh tế và quản lý.

  • Đánh giá học tập


+ Thành phần 1Kết quả bài thi giữa kỳ – MS.Word (Thực hành trên máy tính)
+ Thành phần 2Bài tập nhóm + Bài tập cá nhân về nhà và tại lớp
+ Cuối kỳ = Kết quả bài thi cuối kỳ

*** Danh sách chủ đề bài tập Nhóm [view]

*** HƯỚNG DẪN BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM [xem]

*** Danh sách lớp kỳ 2/2020-2021: [THUD1_47K07.2_47K24] [THUD2_47K18.3]

THÔNG BÁO

*** Facegroup của môn học
 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Slide bài giảng [view]

Tài liệu đọc thêm:
– Mạng máy tính [view]
– Giới thiệu tổng quan về Mạng máy tính [view]
– Thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam [view]
– Virus máy tính và cách phòng tránh [view]

Chương 2. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Slide bài giảng [view]

Tài liệu đọc thêm:
– Thực trạng an toàn thông tin tại Việt Nam [view]
– Virus máy tính và cách phòng tránh [view]

Muốn làm nghề an toàn thông tin tại Việt Nam thì học gì? | TopDev

Chương 3. KỸ NĂNG SỐ
Slide bài giảng [view]

Nộp bài tập cá nhân:
*** Hướng dẫn làm và nộp bài tập cá nhân [xem]

Bài tập số 1Bài 3.1

Bài tập số 2Bài 3.2 

Bài tập số 3Bài 3.3 

Bài tập số 4Bài 3.5 

Video bài giảng:
– Bài 3.1 – Làm việc với email và quản lý danh bạ [view
– Bài 3.2 – Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến [view
– Bài 3.3 – Quản lý và chia sẻ lịch làm việc [view
– Bài 3.5 – Thu thập thông tin trực tuyến với Google Form [view]
 

Tài liệu đọc thêm:
– Video hướng dẫn sử dụng Google Drive trên PC [view]
– Video hướng dẫn sử dụng Google Group [view]
– Video hướng dẫn sử dụng Google Calender [view]
– Video hướng dẫn sử dụng Google Form [view]
– Video hướng dẫn sử dụng TeamViewer [view]
– Hướng dẫn sử dụng Gmail  [view]
– Hướng dẫn cách sử dụng Mail Group với Gmail [xem]

 
Chương 4. THIẾT LẬP BÁO CÁO DẠNG VĂN BẢN VÀ TRÌNH CHIẾU
1. Slide bài giảng:

2. Yêu cầu kỹ năng chuẩn đầu ra [view]
3. Bài tập thực hành
– Bài tập căn bản [view]
– Bài tập tổng hợp kỹ năng soạn thảo văn bản khoa học [view]
– Mẫu bìa [view]
– Bố cục của một báo cáo khoa học [view]

4. Video hướng dẫn bài tập thực hành:

* Bài 4.1 – Video Tạo bìa báo cáo[xem]
* Bài 4.2 – Video Định dạng đoạn văn bản[xem]
* Bài 4.3 – Video Sử dụng Tab để định dạng văn bản[xem]
* Bài 4.4 – Video Tạo đề mục không phân cấp[xem]
* Bài 4.5 – Video Tạo đề mục có phân cấp[xem]
* Bài 4.6 – Video Ngắt trang và quản lý section[xem]
* Bài 4.7 –Video Tạo Header và Footer cho trang[xem
* Bài 4.8 –Video Chèn số trang[xem]
* Bài 4.9 –Video Chèn caption và danh mục caption[xem]
* Bài 4.10 –Video Tạo danh mục và tham chiếu tài liệu tham khảo[xem
* Bài 4.11 – Video Tạo mục lục tự động [xem
Video hướng dẫn Bài tập tổng hợp kỹ năng soạn thảo văn bản khoa học[xem

5. Tài liệu đọc thêm:

* Quy định về công tác văn thư, lưu trữ (Nghị định 30/2020/ND-CP) [view]

* Tài liệu MOS:

– Slide luyện thi MOS Basic-MS.Word của IIG Việt Nam [download]

– Giáo trình MOS tiếng Anh (MS.Word, Excel, Powerpoint) [download]

– Giáo trình MOS MS.Word tiếng Việt [download]

– Bài tập thực hành MOS tiếng Anh (MS.Word, Excel, Powerpoint) [Phần căn bản][Phần nâng cao]

* Tài liệu khác:

– Giới thiệu bàn phím và cách gõ tiếng Việt có dấu [video]

– Kỹ thuật trộn thư Mail Merge trong MS Word [download] [video] *

– Video hướng dẫn tạo mục lục tự động [video]

– Video hướng dẫn chèn biểu đồ trong MS Word [video]

– Bài thực hành MS Word bổ sung  [download] *

 

 

Chương 5. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Slide bài giảng [Phần 1] [Phần 2

2. Dữ liệu mẫu

  • Phân tích dữ liệu [View]
  • Biểu đồ Chart [View]

3. Video bài giảng: 

a. Phần 1 : [Bài 1] [Bài 2] [Bài 3] [Bài 4] [Bài 5]

b. Phần 2:

– Phân tích dữ liệu [view]

– Biểu diễn dữ liệu với Chart [view]

4. Bài tập:

– Bài tập thực hành phần Hàm [view]

– Bài tập trắc nghiệm Excel [view]

– Đề thi kết thúc học kỳ mẫu phần Excel [Đề 1] [Đề 2]

5. Tài liệu đọc thêm:

– Bộ video Phân tích dữ liệu với Excel [xem

– Bộ Video Bài giảng ôn tập các hàm Excel, thông qua bài tập từ căn bản đến nâng cao [xem
– Video hướng dẫn Giải bài toán tối ưu bằng công cụ Solver [Bài tập 22 [Bài tập 23]

– Video giải bài tập nâng cao – Bài 17 [view]

– Công thức mảng [Link1] [Link1]

– Video hướng dẫn phân tích dữ liệu với tính năng PivotTable [video]

– Video tổng hợp các hàm cơ bản trong Excel [video]

– Một số hàm và kỹ thuật phân tích dữ liệu thông dụng trong Excel:

   + Bài 2. Hàm IF [video1]  [video2]

   + Bài 3. Hàm ROUND, AND và OR [video1] [video2]

   + Bài 4. Hàm LEFT, RIGHT, MID và SUMIF [video1] [video2]

   + Bài 5. Hàm INT, MOD và VLOOKUP [video1] [video2] [video3]

   + Bài 6. Hàm VALUE và VLOOKUP [video1] [video2]

   + Bài 7. VLOOKUP và HLOOKUP [video1] [video2]

   + Bài 8. Ôn tập hàm VLOOKUP và HLOOKUP [video]

   + Bài 9. Kỹ thuật rút trích dữ liệu với Advance Filter trong Excel [video1] [video2]

   + Bài 10. Hàm Index ,Hàm Match,Hàm Dsum [video1] [video2]

   + Bài 11. Bài tập tổng hợp 1 [video]

   + Bài 12. Bài tập tổng hợp 2 [video1] [video2] 

 

Nguồn video Youtube

1. 25 Thủ thuật Excel hàng đầu [view]
2. Bí mật hàm Vlookup trong Excel [view]
3. Toàn bộ các hàm Excel thông dụng trong công việc [view]
4. Các phím tắt Excel hữu dụng nhất [view]
5. Hàm điều kiện IF từ cơ bản đến nâng cao [view]
6. Hướng dẫn vẽ biều đồ đơn giản và nhanh chóng [view]
6. 10 hàm Excel thông dụng nhất trong kế toán [view]
7. Excel nâng cao cho kế toán [view]
8. Lập trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu [view]
9. Học Excel từ cơ bản đến nâng cao qua 101 bài thực hành [view]
10. Hướng dẫn 101 bài tập thực hành trong Excel [view]
11. Lập Trình VBA trong Excel cho người mới bắt đầu [view]
12. Học Excel cho kế toán [view]
13. Excel nâng cao với công thức mảng [view]
14. Excel cơ bản cấp tốc cho người mới bắt đầu [view]
15. Hàm Excel thông dụng nhất: IF, SumIF, CountIF, SumIFs, CountIFs [view]
16. Định dạng có điều kiện – Conditional Formatting [view]
17. Các phím tắt thông dụng trong Excel bạn cần biết [view]
18. Ứng dụng VBA Excel [view]
19. Các lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục [view]
20. Học VBA trong Excel qua 101 chương trình mẫu [view]
21. Pivot Table trong Excel [view]
22. Vlookup – Index & Match dò tìm hình ảnh trong Excel [view]
23. Chuyển đổi file PDF sang file Excel bằng VBA trong Excel [view]
24. Hướng dẫn sử dụng hàm SumIF trong Excel [view]
25. Hướng dẫn sử dụng hàm CountIF trong Excel [view]
26. Tính tổng theo màu sắc bằng VBA Excel [view]
27. Cách tạo Drop list trong Excel [view]
28. Hàm Vlookup trả về nhiều giá trị [view]
29. So sánh nhanh 2 vùng dữ liệu [view]
30. Các thao tác với ô trống: Xóa hàng, cột, điền giá trị cho ô [view]
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các kênh youtube Tin học ứng dụng

  • WORD EXCEL POWERPOINT [view]
  • Khóa học Excel Online (Nguyễn Đức Thanh) [view]

Hits: 93372