Phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng

Data Mining
Bạn cần chuẩn bị:
– Kỹ năng code Java, Scala
– Kỹ năng triển khai Hadoop
– Kỹ năng hiểu về logistic regression
– Kỹ năng crawling data của bất kỳ một trang webnào
Chi phí phát triển: 0 đồng.
Chi phí triển khai: khuyết khích dùng AWS EMR


Slide: https://tinyurl.com/yb2nxjue
Link download các công cụ triển khai: https://1drv.ms/f/s!AoMt1NVPO04zgrshT_lKgoBpiPoRCw

Phần 1: Implement lấy dữ liệu người dùng Facebook.
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/baa4iU97XSk
Phần 2: Phân tích những bài post qua câu chữ, để đưa vào nhóm thông tin theo yếu tố sẽ phân tích trong phần 3
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/gmIj_BuKUso
Phần 3: Sử dụng thuật toán logistic regression để xem xét các yếu tố có quan hệ gắn kết
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/cj0VhimccnU
Phần 4: Ra quyết định nên bán sản phẩm gì với đối tượng nào, và yếu tố nào đã phân tích ở phần 2.
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/VcDVrFIJIxQ
Phần 5: Cấu hình lên hệ thống tự động qua 01 server Ubuntu, 01 hadoop cluster.
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/LN5I911rf10
Phần 6: Crawl dữ liệu từ facebook
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/Hu7xnc0wVqk
Phần 7: Đôi nét về dùng Database trong Bigdata
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/lWy-evSM8yE

Phần 8: Streaming với dữ liệu giao dịch
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/Qwgcb9yN3C4

Phần 9: Batch streaming tối ưu với dữ liệu
Phần 10: Visualize dữ liệu. Bài toán kinh doanh và chi phí khi áp dụng Bigdata.
Clip hướng dẫn: https://youtu.be/fSIxA6mU4ss

* Thư viện, công nghệ, tool sử dụng:
– Mời bạn tham gia nhóm này để có thể tham khảo: https://www.facebook.com/groups/testerpro
– Tư liệu cho khóa học làm quen với Phân tích dữ liệu và xây dựng ứng dụng BigData:
https://www.testerpro.org/edu/course/view.php?id=15
(Nguồn: TesterPRO)

Hits: 49

Leave a Reply