Phần mềm Screaming Frog SEO Spider: Thu thập và phân tích website

Digital Marketing, SEO

Screaming Frog SEO Spider là một trình thu thập trang web mạnh mẽ và linh hoạt, có thể thu thập dữ liệu cả các trang web nhỏ và rất lớn một cách hiệu quả, đồng thời cho phép bạn phân tích kết quả theo thời gian thực. Nó tập hợp dữ liệu chính cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi tối ưu SEO.

Những tính năng chính của SEO Spider:

  • Find Broken Links: thu thập dữ liệu một trang web ngay lập tức và tìm các liên kết bị hỏng (404s), lỗi máy chủ và cả trang chứa URL bị lỗi
  • Analyse Page Titles & Meta Data: phân tích tiêu đề trang và meta description trong khi thu thập thông tin và xác định những tiêu đề quá dài, ngắn, thiếu hoặc trùng lặp trên trang web của bạn
  • Extract Data with XPath: thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ HTML của trang web bằng CSS Path, XPath hoặc regex. Điều này có thể bao gồm các thẻ meta xã hội, tiêu đề bổ sung, giá, SKU hoặc nhiều hơn nữa
  • Generate XML Sitemaps: tạo nhanh XML Sitemaps và cả XML Sitemaps hình ảnh, với những cài đặt nâng cao bao gồm sửa đổi lần cuối, ưu tiên và tần suất thay đổi
  • Crawl JavaScript Websites
  • Audit Redirects: tìm chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn, xác định chuỗi và vòng lặp chuyển hướng
  • Discover Duplicate Content: tìm và phát hiện các URL trùng lặp chính xác với thuật toán md5, các yếu tố trùng lặp như tiêu đề trang, mô tả hoặc tiêu đề
  • Review Robots & Directives: hiển thị những URL bị chặn bơi robots.txt hoặc những meta robots hoặc X-Robots-Tag
  • Integrate with Google Analytics: tích hợp với Google Analytics API, cho phép truy xuất dữ liệu người dùng, thời gian mỗi phiên, tỉ lệ thoát, giao dịch và doanh thu
  • Visualise Site Architecture: sử dụng sơ đồ trực quan để hiển thị những thông tin, đánh giá

Sale page & download: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

Username: SEO
License Key: A4F4ED412E-1573391178-718E9CA9E7

(Nguồn vietfriend.org)

Hits: 842