[MS. EXCEL] 10 phím tắt hữu dụng nhất

Thủ thuật Microsotf Excel, Tin học văn phòng1. Di chuyển nhanh đến các vị trí hàng đầu tiên bên trên, dưới, trái, phải của bảng


Bấm Ctrl + Mũi tên lên, xuống, trái, phải tương ứng2. Bôi đen toàn bộ một dòng hoặc một cột trong bảng:

Bấm Ctrl + Shift + Mũi tên lên, xuống, trái phải

3. Chuyển từ sheet này sang sheet khác trong bảng:
Bấm Ctrl + Page Down để di chuyển sang sheet tiếp theo
Bấm Ctrl + Page Up để quay trở về sheet trước

4. Thêm các ký tự như số thập phân, dấu %, dấu $ cho một cột số:
Bạn chỉ cần bôi đen toàn bộ cột hoặc hàng cần thêm, bấm tổ hợp phím
Ctrl + Shift + ! (thêm dấu thập phân)
Ctrl + Shift + $ (thêm ký tự $)
Ctrl + Shift + % (thêm dấu %)

5. Tính tổng nhanh:
Bằng cách bôi đen toàn bộ cột cần tính tổng và thêm một ô trắng ở cuối cột, bấm tổ hợp phím Alt + phím +

6. Thêm giờ và ngày hiện tại vào một ô
Thêm Giờ hiện tại: bấm tổ hợp Ctrl + Shift + phím :
Thêm ngày hiện tại bấm Ctrl + phím :

7. Chọn toàn bộ cột hoặc hàng
Chọn toàn bộ cột: Ctrl + cách trống
Chọn toàn bộ hàng: Shift + cách trống

8. Để ẩn một cột hoặc một hàng
Ẩn một cột: Ctrl + phím 0
Ẩn một hàng: Ctrl + phím 9

9. Thêm một dòng trong một ô Alt + Enter

10. Để hiện và ẩn toàn bộ công thức tính của cả bảng Ctrlphím ~


Hits: 139

Leave a Reply