[INTERNET] – BÀI 2.5. THU THẬP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN VỚI GOOGLE FORM

Thủ thuật Internet, Tin học văn phòng
VIDEO BÀI GIẢNG – TIN HỌC VĂN PHÒNG
CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC CÔNG VIỆC VÀ LÀM VIỆC NHÓM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG MÁY TÍNH.
 
BÀI 2.5. THU THẬP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN VỚI GOOGLE FORM
(Bật loa hoặc gắn headphone để nghe bài giảng)
 
Tài liệu đọc thêm:
+ Thiết lập khảo sát và thu thập dữ liệu với Google Forms (view)
+ Khảo sát hiệu quả hơn với Google Docs (view)
+ Ứng dụng google form vào việc tuyển dụng (view)
+ Hướng dẫn tạo Google Form (view)

Hits: 868

Leave a Reply