[INTERNET] – BÀI 3.2. LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN GOOGLE DRIVE

Thủ thuật Internet, Tin học văn phòng
VIDEO BÀI GIẢNG – TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ
CHƯƠNG 3. KỸ NĂNG SỐ
 
BÀI 3.2. LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN GOOGLE DRIVE

(Bật loa hoặc gắn headphone để nghe bài giảng)
Tài liệu đọc thêm:
+ Hướng dẫn sử dụng Google Drive (view)
+ 25 thủ thuật tận dụng tối đa bộ công cụ Google Drive (view)
+ Đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên Google Drive (view)

Hits: 1619

Leave a Reply