Đọc paper sao cho hiệu quả

Data Science, Research methods

Đây là bài chia sẻ khá hay mang tựa đề: “How to Read and Understand a Scientific Paper: A Step-by-Step Guide for Non-Scientists”
Có nghĩa là làm thế nào để đọc và hiểu bài báo khoa học, một hướng dân từng bước cho người nghiệp dư. Thực tế thì mình cũng là một người đọc paper nhiều và tự nhận thấy chưa hiệu quả và mình nghĩ kinh nghiệm từ bài báo này chia sẻ rất hữu ích.
Đọc paper là công việc hàng ngày của một nhà nghiên cứu, nó là một kỹ năng quan trọng nhưng không được dạy cụ thể ở trường lớp. Rèn luyện kỹ năng đọc paper sẽ giúp mọi người học kiến thức mới nhanh hơn, có được cái nhìn toàn cảnh và áp dụng được những kiến thức của mình vào các project cụ thể.

Một số kinh nghiệm mà tác giả đã đưa ra trong bài viết:
1. Trước khi đọc paper thì cần nhìn khoa viện và tổ chức của người nghiên cứu để xem đó có là tổ chức đáng tin cậy hay không? Thu thập được một list các tác giả uy tín trong lĩnh vực mà bạn nghiên cứu, tìm hiểu bài báo chất lượng từ họ cũng là cách tiếp cận hay. 
2. Hiểu về bố cục nội dung của một bài báo khoa học. Cơ bản chúng sẽ gồm các phần: abstract, introduction, methods, results, conclusions/interpretations/discussion.
Abstract cung cấp cho ta toàn cảnh về bài báo; Introduction giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu, cung cấp background và bức tranh toàn cảnh; Method giới thiệu về phương pháp của bài báo; Results trình bày kết quả đạt được và các phần conclusions/interpretations/discussion là các kết luận/diễn giải và thảo luận từ các tác giả.  3. Cần đọc Introduction thay vì đọc Abstract. Vì sao? Abstract chỉ cho bạn thông tin về bài báo trong khi Introduction cho bạn biết bức tranh toàn cảnh về domain của bài báo đang giải quyết. Trong introduction mình sẽ biết lộ trình của các phương pháp ra sao? Các vấn đề nào đã được giải quyết ở bài báo nào? Vấn đề nào đang chưa được giải quyết? 
4. Xác định đâu là big question? Paper này viết về gì và đâu là vấn đề mà nó đang giải quyết?
5. Tổng kết bức tranh toàn cảnh ngắn gọn trong 5 câu: Đâu là những vấn đề liên quan đã được giải quyết trước đó. Ưu điểm, hạn chế của chúng và những đề xuất của tác giả và tại sao bài báo nghiên cứu này là hoàn thiện?
6. Xác định câu hỏi cụ thể: Đâu là cái mà tác giả đang cố gắng trả lời trong nghiên cứu này ?
7. Xác định cách tiếp cận: Đâu là thứ tác gỉa sẽ làm trong bài báo này ?
8. Đọc chương Method: Đọc để hiểu cặn kẽ phương pháp của tác giả. Nên tổng kết thành một diagram chi tiết nhất có thể.
9. Đọc chương results: Viết ra một tóm tắt kết quả của bài báo. Cố giải thích xem kết quả đạt được là gì? Xem kỹ các đồ thị và bảng.
10. Xác định xem kết quả đã trả lời được câu hỏi cụ thể ?
11. Đọc kết luận/thảo luận/diễn giải.
12. Trở lại đầu tiên và đọc abstract: Bài báo đã khớp được những gì tác giả nói ở abstract chưa? Các diễn giải có thoả mãn không?
13. Tìm hiểu các tác giả khác nói gì về bài báo?

Link article:
https://www.huffpost.com/entry/how-to-read-and-understand-a-scientific-paper_b_5501628

(Sưu tầm)

Hits: 107