Chọn lọc những tài liệu hướng dẫn học lập trình Python

Lập trình Python
Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Python là một ngôn ngữ lập trình scripting phổ biến và hết sức thú vị. Nó không phải ngôn ngữ có tốc độ thực thi nhanh như Assembly, C, C++. Nó được chọn làm ngôn ngữ lập trình đầu tiên để dạy cho những người chưa biết lập trình hoặc thanh thiếu niên. Google, Microsoft, và nhiều tập đoàn, công ty tin học sử dụng để vận hành hệ thống dịch vụ của mình. Các nhà nghiên cứu khóa học, phân tích dữ liệu lớn cũng thích sử dụng Python cho công việc của mình, vì nó được việc, không màu mè, học nhanh, dùng luôn. Python trong tiếng Anh có nghĩa là con trăn, vừa mềm dẻo, uốn lượn nhưng mạnh mẽ khủng khiếp khi siết chặt con mồi.

Ưu điểm nổi bật:
– Cực mạnh trong việc xử lý các loại dữ liệu chuỗi, tập hợp. Thích hợp với ứng dụng bóc tách, chuyển đổi, phân tích dữ liệu: big data – data mining
– Dễ học – dễ làm – dễ cài đặt
– Chạy trên đa nền tảng: MacOSX, Windows, Linux
– Lập trình gần như mọi thứ: Web (Django, Tornado), Game (pygame , kivy, piglet)
– Thư viện có sẵn nhiều. Ví dụ thư viện data mining Scikit-learn , Pandas …
– Tại thị trường tuyển dụng tại Việt Nam: Python là hàng độc so với kỹ năng lập trình PHP, C#, Java.

1. Khóa học từ Unica (nếu có điều kiện thì nên mua khóa học trực tiếp từ Unica các bạn nhé)

(Click vào nút có 3 dấu gạch ngang ở góc trên trái màn hình video này để chọn các bài khác)

2. Khóa học được biên tập bởi VNEGG

3. Khóa học được biên tập bởi laptrinh.io


TÀI NGUYÊN ONLINE

A. Khóa học online:
1. MIT OPENCOURSEWARE: Introduction to Computer Science and Programming in Python [view]
2. MIT OPENCOURSEWARE: Introduction to Computational Thinking and Data Science [view]
3. EdX: Introduction to Computer Science and Programming Using Python [view]

B. Sách điện tử:
1. Guttag, John. Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data Second Edition. MIT Press. (PDF 2013, EPUB 2016)
2. McKinney, Wes. Python for Data Analysis. 2nd Edition. O’Reilly Media, Inc. 2018. (PDF)
3. Allen B. Downey, Think Python: How to think like a compter scientist (Vietnammese Version) [PDF]
4. W3School: https://www.w3schools.com/python/default.asp
5. 100 Bài tập Python có lời giải mẫu: [view]

C. Cộng đồng Python:
1. Cộng đồng Python Việt Nam [view]

Hits: 164

Leave a Reply