Các khóa học DS và AI miễn phí từ Harvard University

Các khóa học DS và AI free từ Harvard University1. CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Pythonhttps://www.edx.org/…/cs50s-introduction-to-artificial…2. Introduction to Data Science with Pythonhttps://www.edx.org/…/introduction-to-data-science-with…3. Data Science: Machine Learninghttps://www.edx.org/course/data-science-machine-learning4. Introduction to Probabilityhttps://www.edx.org/course/introduction-to-probability5. […]