100 bài tập Python có lời giải

Bài 01: Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5, nằm trong đoạn 2000 và 3200 (tính cả 2000 […]

20 Thư viện Python thông dụng

Đây là danh sách 20 thư viện Python đã trở thành một phần không thể thiếu và có lẽ rất cần thiết cho bạn khi phát triển ứng dụng Python: […]