Cài WordPress trên XAMPP

Sau khi cài đặt xong một localhost hoàn chỉnh rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành cài đặt WordPress vào localhost để khởi tạo một website trên mạng host ảo của mình nhé. […]

Cài đặt web server với XAMPP

Khi học WordPress, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng localhost trước bởi vì bạn chưa cần mua tên miền và host vội để có được một website hoàn chỉnh và […]

Bật nén GZIP để tăng tốc cho website

Trong tất cả các cách tăng tốc website thì bật nén Gzip là một trong những cách hữu hiệu nhất, thông thường server trả về cho trình duyệt dưới dạng không nén, […]