Mạng ngữ nghĩa WordNet

Các mối quan hệ trên ý nghĩa của từ Từ vốn được hình thành để chỉ các khái nhiệm. VD: Từ “mèo” dùng để chỉ một loài vật có bốn […]

Xây dựng một Recommender System (Phần 2)

Trong Phần 1, chúng tôi đã trình bày với mọi người những khái niệm cơ bản về một Hệ gợi ý và chúng ta cũng đã biết đến hai hướng tiếp cận chính […]

Xây dựng một Recommender System (Phần 1)

Bạn đã bao giờ gặp phải những trường hợp như sau: Bố mẹ bạn mới sử dụng Facebook và mới chỉ kết bạn với một vài người thân trong gia […]