Các khóa học DS và AI miễn phí từ Harvard University

Các khóa học DS và AI free từ Harvard University 1. CS50’s Introduction to Artificial Intelligence with Python https://www.edx.org/…/cs50s-introduction-to-artificial… 2. Introduction to Data Science with Pythonhttps://www.edx.org/…/introduction-to-data-science-with… 3. Data Science: Machine […]

12 khoá học online Machine Learning với Python năm 2022

Thời đại công nghệ lên ngôi, vạn vật kết nối internet (IoT) đòi hỏi phải có một phương thức có thể giúp ta sử dụng. Đồng thời, từ khối dữ liệu khổng lồ mà con người cần dự đoán, vận hành mà không cần đến quá nhiều bàn tay con người.

Sự nổi lên của AI – Trí Tuệ Nhân Tạo và Machine Learning (máy tự học) đã và đang mang đến rất nhiều lợi ích cho toàn thế giới. Từ việc đi lại cho đến học tập hay mua sắm, xem phim trực tuyến, giờ đây và trong thời gian tới, tất cả sẽ có bàn tay của AI xen vào.

11 Ứng dụng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên – NLP trong Kinh doanh

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) trong kinh doanh ngày càng được ứng dụng rộng rãi.
Nhiều công cụ giúp cuộc sống của chúng ta ngày nay trở nên dễ dàng hơn nhờ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing – NLP), một lĩnh vực của Trí tuệ nhân tạo giúp máy móc hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người.
Các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên rất quan trọng đối với các doanh nghiệp để xử lý lượng lớn văn bản không có cấu trúc, cho dù là email, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, cuộc trò chuyện trực tuyến, câu trả lời khảo sát và nhiều dạng dữ liệu khác.

Top 11 Dataset về machine learning, data science, AI.

Một số nguồn để tìm dataset về machine learning, data science, AI. Google Datasets:Link : https://datasetsearch.research.google.com/ Papers with Code Datasets.Link : https://paperswithcode.com/datasets Kaggle DatasetLink: https://www.kaggle.com/datasets Big Bag NLP DatasetsLink: https://index.quantumstat.com/#/ […]

Đọc paper sao cho hiệu quả

Đây là bài chia sẻ khá hay mang tựa đề: “How to Read and Understand a Scientific Paper: A Step-by-Step Guide for Non-Scientists”Có nghĩa là làm thế nào để đọc […]

Natural Language Processing RoadMap 2019

nlp-roadmap is Natural Language Processing ROADMAP(Mind Map) and KEYWORD for students those who have interest in learning Natural Language Processing. The roadmap covers the materials from basic probability/statistics to SOTA NLP models. Caution! The relationship among […]

THƯ VIỆN TỰ HỌC DEEP LEARNING NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

General NLP tools/libraries HuggingFace Transformers – State-of-the-art Natural Language Processing for PyTorch and TensorFlow 2.0: https://github.com/huggingface/transformers Stanza – A Python NLP Package for Many Human Languages: https://stanfordnlp.github.io/stanza NLTK – Natural […]

Những quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning

05 quyển sách “gối đầu” trong Machine Learning: 1) Pattern Recognition and Machine Learning (2006) – Bishop Link: https://www.microsoft.com/en-us/research/people/cmbishop/prml-book 2) The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, […]

Rút ngắn thời gian train model với TPU

Đặt vấn đề Mình thường sử dụng nền tảng Google Colab và Kaggle để tận dụng GPU miễn phí, đây là 2 nền tảng tuyệt vời cho cá nhân hoặc […]