20 Thư viện Python thông dụng

Lập trình Python

Đây là danh sách 20 thư viện Python đã trở thành một phần không thể thiếu và có lẽ rất cần thiết cho bạn khi phát triển ứng dụng Python:

1. Requests

Đây là thư viện HTTP được viết ra bởi Kenneth Reitz. Nó giúp tạo ra nhiều loại kết nối HTTP với cấu hình rất đa dạng chỉ với vài dòng lệnh.

2. Scrapy

Bạn muốn bóc tách dữ liệu từ một web site, Scrapy là công cụ không thể thiếu. Nhiều tính năng có sẵn, giúp việc đào bới, bóc tách thông tin trở nên hết sức đơn giản.

3. wxPython

Đây là một bộ công cụ GUI dành cho Python, bạn có thể dùng nó thay thế cho TKinter.

4. Pillow

Pillow là “friendly PIL fork” (Python Imaging Library). Nó thân thiện hơn PIL và là thư viện phải có đối với những ai xử lý ảnh.

5. SQLAlchemy

SQLAlchemy là thư viện ORM (Object Relation Mapping) kết nối tới nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQLite, MySQL, Postgresql, Oracle, MS-SQL Server. Qua SQLAlchemy, dữ liệu trả về sẽ là tập (collection) các đối tượng (object) có thuộc tính.

6. BeautifulSoup

Tốc độ xử lý hơi chậm, xem kết quả Benchmark tại đây, nhưng thư viện phân tích XML và HTML này là rất hữu ích cho người mới bắt đầu vì nó dễ hiểu.

7. Twisted

Đây là công cụ quan trọng nhất đối với bất kỳ lập trình viên ứng dụng mạng nào. Nó có một API rất đẹp và được sử dụng bởi rất nhiều lập trình viên Python nổi tiếng.

8. NumPy

Nếu bạn làm toán, xử lý số liệu, tính toán ma trận, bạn sẽ phải biết và động tới NumPy. NumPy mạnh không kém MatLab, tuyệt vời hơn nó lại miễn phí và sử dụng Python để lập trình.

9. SciPy

Khi chúng ta nói về NumPy thì chúng ta cũng phải đề cập đến Scipy. Nó là một thư viện các thuật toán và các công cụ toán học cho Python và là lý do để nhiều nhà khoa học chuyển từ Ruby sang sử dụng Python.

10. matplotlib

Đây là một thư viện dùng để vẽ đồ thị. Nó rất hữu ích cho bất kỳ nhà khoa học dữ liệu hoặc bất kỳ nhà phân tích dữ liệu nào.

11. Pygame

Có lập trình viên nào lại không thích chơi game và phát triển ra chúng cơ chứ? Thư viện này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong việc phát triển các game 2D. Pygame được viết trên thư viện SDL (Simple DirectMedia Layer).
Sắp tới Pygame sẽ được cập nhật lên bản 2.0, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tính năng mới, thú vị.

12. Pyglet

Đây là một game engine để tạo ra các game 3D. Trò chơi nổi tiếng Minecraft cũng được tạo ra bởi engine bằng ngôn ngữ Python này.

13. pyQT

Một bộ công cụ GUI cho Python. Nó là sự lựa chọn thứ hai sau thư viện wxPython để phát triển GUI cho các script Python.

14. pyGtk

Một thư viện GUI Python khác. Nó chính là thư viện mà client Bittorrent nổi tiếng đã được tạo ra.

15. Scapy

Một gói sniffer và phân tích (analyzer) cho Python và được làm bằng Python.

16. pywin32

Một thư viện Python cung cấp một số phương thức và class hữu ích để tương tác với hệ điều hành Windows.

17. nltk

Natural Language Toolkit là một thư viện rất hữu ích nếu bạn muốn thao tác trên văn bản, chuỗi, phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

18. nose

Một framework testing cho Python. Nó được sử dụng bởi hàng triệu lập trình viên Python trên toàn thế giới. Đây là một công cụ phải có nếu bạn đang phát triển phần mềm theo phương pháp Test Driven Development.

19. SymPy

SymPy có thể làm các phép tính đại số, tích phân, vi phân, mã trận, hàm mũ, số phức, đơn giản hóa đa thức…

20. IPython

Thư viện hỗ trợ trong phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, … trên Python.

(Nguồn Pythontips)

Hits: 481

Leave a Reply