[MS.EXCEL] – Sử dụng Conditional Formatting để tạo màu xen kẽ tự động giữa các dòng và các cột

Thủ thuật Microsotf Excel, Tin học văn phòng
Tạo màu xen kẽ giữa các dòng hoặc các cột bằng Conditional formatting.

Hits: 34

Leave a Reply